PRIVACYWET – Laat de Autoriteit Persoons- gegevens voorlopig vooral voorlichten

Op 25 mei is het zover. Dan wordt de nieuwe privacywetgeving van kracht. De nieuwe wet is complex en ingrijpend. Veel kleine bedrij- ven zijn nog onvoldoende op de hoogte en er is nog te veel onduidelijkheid over de con- crete toepassing van de wet. Uiteindelijk is de samenleving gebaat bij een brede en zorgvul-

dige implementatie. Daarom zou het goed zijn als de Autoriteit Persoonsgegevens inzet op gefaseerd toezicht. Dat betekent niet direct handhaven, maar de capaciteit voorlopig inzetten op voorlichting en ondersteuning van (mkb-)bedrijven.

Ook zou er een wettelijke grondslag voor het uitwisselen van informatie over fraudeurs tussen sectoren moeten komen. Onderne- mers verliezen jaarlijks miljarden euro’s als gevolg van verschillende soorten fraude en

willen in navolging van de succesvolle aanpak in Engeland ook informatie over wangedrag en fraudeurs onderling kunnen uitwisselen. De Autoriteit Persoonsgegevens staat dat ech- ter niet toe; dat mag alleen binnen een sector. Dat is echt onzinnig: een bende oplichters die eerst huishoudt in de groensector, trekt ver- volgens net zo gemakkelijk een spoor van ellende in de bouw of horeca.

Ook moet er nog in de wet worden verankerd dat de Autoriteit Persoonsgegevens in haar beslissingen rekening houdt met de kansen die innovatie biedt. Innovatie is immers in toenemende mate datagedreven. Het stelt bedrijven in staat burgers beter te bedienen en oplossingen te bieden voor maatschappelijke problemen. We moeten voorkomen dat pri- vacy de kansen van de informatiemaatschap- pij onnodig blokkeert. Daar moet de Autoriteit Persoonsgegevens oog voor hebben en naar handelen. Een goede balans is van belang.

David de Nood, beleidssecretaris ict en privacy

Bron: www.vno-ncw.nl

About the Author

Leave a Reply

*