PRIVACYWET – Laat de Autoriteit Persoons- gegevens voorlopig vooral voorlichten

Op 25 mei is het zover. Dan wordt de nieuwe privacywetgeving van kracht. De nieuwe wet is complex en ingrijpend. Veel kleine bedrij- ven zijn nog onvoldoende op de hoogte en er is nog te veel onduidelijkheid over de con- crete toepassing van de wet. Uiteindelijk is de samenleving...