CareSecure ontzorgt de zorg !

Informatiebeveiliging wordt steeds belangrijker voor zorgaanbieders, klein of groot. 

Meer en meer uitdagingen op het gebied van privacy en beveiliging moeten de aandacht krijgen die ze verdienen. Grote overheidsorganisaties en multinationals krijgen hun beveiliging tegen cybercriminelen en/of hackers steeds beter op orde, waardoor deze zich steeds vaker richten op an5989b619ce80688377802ed12837f492dere organisaties. Bijna een kwart van de organisaties heeft hier in het verleden al mee te maken gehad (website niet beschikbaar door een DDOS aanval, virusprogramma’s, ransomsoftware waardoor er geen toegang meer is tot de eigen bestanden, etc.). Een toenemende inzet en afhankelijkheid van internetdiensten maakt organisaties ook snel kwetsbaarder; ook medewerkers spelen hierbij (onbewust) een belangrijke factor. Denk aan medewerkers die apps installeren op hun eigen smartphone die ze soms ook voor het werk gebruiken. Medewerkers zijn zich vaak helemaal niet bewust van de risico’s die hiermee ook voor de organisatie worden gelopen. Organisaties besteden hun ICT diensten vaak uit, maar zijn hierover ook de juiste afspraken gemaakt ? De opdrachtgever blijft wel zelf verantwoordelijk,  wanneer zaken fout gaan.

Zijn uw medewerkers zich voldoende bewust van de risico’s ? Zijn zij op de hoogte hoe  te handelen bij datalekken en wat hiervan de consequenties zijn ? Zijn voldoende maatregelen genomen om risico’s te minimaliseren ? Denk aan toenemend gebruik van allerlei clouddiensten, maar ook gebruik van onbeveiligde Wifi netwerken. In veel gevallen gaat het gelukkig (nog) goed, maar de kans dat het een keer fout gaat, wordt wel steeds groter. Het gaat erom dat de organisatie dan kan aantonen dat het alles heeft gedaan om risico’s te minimaliseren.

Aandacht voor ontwikkelingen en oplossingen vragen vaak een expertise en work load die niet altijd beschikbaar is binnen de eigen organisatie. CaresSecure heeft een zeer uitgebreide ervaring met deze vraagstukken, met name met bij de (gemeentelijke) overheid en in de non-profit sector (zorg).