CareSecure richt zich vrijwel uitsluitend op de zorgsector

Dit betekent dat wij niet alleen goed bekend zijn met ontwikkelingen in de zorg, maar ook praktische oplossingen hebben voor onze klanten. Onderstaand wordt kort toegelicht hoe wij u kunnen bijstaan.

Ondersteuning bij implementatie

Wij hebben veel ervaring met implementatietrajecten binnen zorginstellingen, beschikken over veel best practises en kunnen daarmee voor u een vliegende start (tegen een scherp tarief) bewerkstelligen.

Security officer en/of privacy officer/FG as a service

Voor veel zorginstellingen is het een grote uitdaging om deze rollen goed ingevuld te krijgen; niet alleen moet capaciteit worden vrijgemaakt, maar de betrokken functionaris moet natuurlijk ook deskundig zijn. Wij kunnen deze rollen (al dan niet gecombineerd) voor u vervullen, maar ook een helpdeskfunctie vervullen voor uw medewerker.

Inrichten tooling

Wanneer u ervoor kiest om gebruik te maken van tooling, kunnen wij u ondersteunen bij de inrichting hiervan, opdat de tool ook goed aansluit bij uw processen. Voor Cybermanager hebben wij de beschikking over een standaard ingerichte omgeving, maar afhankelijk van de wensen van de organisatie kunnen wij ook andere tooling ondersteunen.

Risico analyses

Risico analyses zijn cruciaal voor het uitwerken en implementeren van goed informatiebeveiligingsbeleid. Wij maken voor de zorgsector gebruik van het BBMCare model, maar uitgangspunt daarbij is dat u uiteindelijk zelf een afweging maakt ten aanzien van de risico’s. Met het BBMCare model bespaart de organisatie veel tijd en geld, maar u maakt natuurlijk wel zelf de keuzes.

Data protection impact assessments (DPIA’s)

Voor verwerkingen met een hoog privacy risico dient u een DPIA uit te voeren; wij kunnen deze voor u uitvoeren. Door onze kennis van de zorgmarkt kunnen wij een DPIA op een zeer effectieve en efficiente manier uitvoeren.

Penetratietesten en vulnerability scans

Organisaties worden steeds vaker slachtoffer van script kiddies, hacktivisten of cybercriminelen. De overlast en kosten die hiermee gepaard gaan, lopen al snel hoog op. Weet u of u hier goed tegen bent beschermd ? Vertrouwen is goed, maar controle is beter !!! CareSecure ondersteunt u. Eerst wordt een scan uitgevoerd op uw infrastructuur. De uitkomsten daarvan kunnen worden gebruikt bij de penetratietest.  

Audits

Wij brengen voor u in kaart in hoeverre uw organisatie voldoet aan gestelde normen op gebied van informatiebeveiliging en privacy. Het geeft een goed beeld van de huidige status en de nog uit te voeren acties. De audit wordt uitgevoerd door een gecertificeerd IT auditor.