Regelhulp AVG ontwikkeld

In samenwerking met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is er een Regelhulp over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ontwikkeld. De AVG is een nieuwe Europese privacywet en geldt voor alle publieke en private organisaties die persoonsgegevens verwerken. De digitale Regelhulp AVG helpt organisaties om snel in kaart te brengen wat zij nog moeten doen voordat de wet per 25 mei 2018 van kracht wordt.

Privacy-administratie

Bedrijven en overheden verwerken grote hoeveelheden gegevens die te herleiden zijn tot personen, zoals medische gegevens, financiële gegevens en gegevens over zoekgedrag op internet. Vanaf 25 mei hebben zij een verantwoordingsplicht. Dat betekent dat zij een privacy-administratie moeten bijhouden. Welke persoonsgegevens verwerken zij? Met welk doel? En hoe zijn die gegevens beveiligd? De AVG geeft mensen meer rechten en organisaties meer plichten om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan

Privacy gaat iedereen wat aan

De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de AVG, door bijvoorbeeld onderzoek te doen na klachten of op eigen initiatief. Ook geeft de AP voorlichting over de nieuwe wetgeving en is eind januari gestart met de campagne ‘Privacy gaat iedereen wat aan’.

Bron: www.digitaleoverheid.nl

About the Author

Leave a Reply

*