Ondernemers overwegend tevreden met aanpassingen privacywet

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn tevreden over de wijzigingen en toevoegingen van de Tweede Kamer aan de nieuwe privacywet. De ondernemingsorganisaties hadden hierop aangedrongen in de aanloop naar de stemming door de Tweede Kamer deze week over deze zogenoemde Uitvoeringswet AVG (UAVG). Dit is de nationale uitwerking van de Europese privacywet AVG die op 25 mei ingaat.

 

Derde collegelid AP

Zo heeft de Kamer via een amendement de top van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) uitgebreid van twee naar drie personen. Nu bestaat dat college uit een oud-rechter en een oud-officier van justitie. ‘Het is goed dat dit college wordt aangevuld met iemand met ruime ervaring in de bedrijfspraktijk, bijvoorbeeld uit een relevante onderneming of zorginstelling’, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland. De organisaties bepleiten dat het derde collegelid gedegen kennis moet hebben van innovatie. ‘De AP gaat immers over data, dé brandstof van nieuwe bedrijvigheid, vernieuwing, welvaart en welzijn.’

 

Aandacht voor het mkb
Ook heeft de Kamer met een amendement geborgd dat de Autoriteit Persoonsgegevens bij het toezicht rekening moet houden met de specifieke behoeften van het mkb en bijkomende administratieve lasten. ‘Dit is van belang omdat veel normen in de AVG onduidelijk en open zijn, en bovendien de wetgeving complex en uitvoerig is.’ VNO-NCW en MKB-Nederland vragen de minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker om in het kader van de uitvoeringslasten de registerplicht voor het midden- en kleinbedrijf in Brussel aan de kaak te stellen.

 

Geen boetes maar hulp
Via een motie heeft de Kamer ‘hulpvaardig toezicht’ bepleit: de normen uit de wet zijn vaag en bedrijven worstelen nog met de implementatie van de complexe wet. Dan moet niet beboeten, maar hulp vanuit de AP voorop staan. Een aantal zorgen vanuit de Kamer bleef bij de behandeling nog onopgelost. Minister Dekker nam een breed gesteunde motie van de VVD over, waarmee hij toezegt deze binnen een half jaar te inventariseren en met oplossingen te komen. ‘Het is belangrijk dat VNO-NCW en MKB-Nederland nauw worden betrokken bij de verdere uitwerking van de issues die nog zijn blijven liggen’, aldus de ondernemingsorganisaties.

 

Frauderegister en alcoholtest

Daarbij gaat het onder meer om het wettelijk mogelijk maken van cross-sectorale uitwisseling van fraudegegevens via zwarte lijsten. Ook gaat hij kijken naar het wegnemen van de knel waarin werkgevers zich bevinden tussen bijvoorbeeld de re-integratieplicht en het niet mogen verwerken van relevante informatie van werknemers. Een ander issue betreft het wettelijk mogelijk maken van testen op alcohol- drugs-, en versuffend medicijngebruik in situaties waar dat nodig is. Tot slot wil Dekker onderzoeken hoe uitvoeringslasten voor met name mkb-ondernemers verlaagd kunnen worden, onder meer via aanpassen van de registerplicht.

Bron: www.vno-ncw.nl

About the Author
  1. admin Reply

    VNO-NCW heeft ondernemer blij gemaakt met een dooie mus. Feit is en blijft dat organisaties en bedrijven – en dus ook het MKB- vanaf 25 mei 2018 moeten voldoen aan de AVG. De registerplicht is zeer breed, heeft men al een salarisadministratie en klantendatabase dan geldt dit al. De overheid kan de lastendruk niet verminderen omdat het hier om Europese wetgeving gaat. Het lobbytraject in Brussel duurt lang, dus als dat al een succes wordt zijn we al weer jaren verder.

Leave a Reply

*