CIP-overheid maakt AVG Privacy Suite

CIP-Overheid (Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming) heeft de AVG compliant Privacy Suite ‘Grip Op Privacy’ vrijgegeven. In de Privacy Suite ‘Grip op Privacy’ is de Europese wetgeving (AVG) verwerkt in twee praktische handreikingen, de ‘Privacy Baseline’ en ‘Privacy bij Design’ en de tool ‘Privacy self assessment’ voor het het meten van de privacy volwassenheid van een organisatie.

De Privacy Baseline

De Privacy Baseline geeft organisaties concrete handvatten voor de omgang met privacy: de eisen van de AVG zijn vertaald naar concrete, hanteerbare normen zodat weten organisaties wat ze moeten regelen om compliant te zijn met de wet en daarmee de privacy van de burgers te waarborgen.

Handleiding Privacy by Design

Deze handleiding biedt ontwerpers een bibliotheek met ontwerpkeuzes en oplossingen in het enerzijds formele en anderzijds creatieve proces zodat er een ontwerp ontstaat, dat op een passende wijze invulling geeft aan de privacy vereisten, zoals die in AVG zijn beschreven en in de Privacy Baseline concreet zijn gemaakt.

Privacy self assessment tool

Het Privacy Volwassenheidsmodel vormt een meetlat, waarlangs de volwassenheid van de organisatie gemeten kan worden in de mate waarin privacybescherming in de organisatie is afgedekt. De self assessment tool is bedoeld om als managementinstrument te gebruiken. Managers vullen die in, al of niet met hun afdeling, en kunnen de uitkomsten gebruiken als gespreksonderwerp. Het te bereiken volwassenheidsniveau kan zelf bepaald worden. De tool geeft vervolgens advies, op basis van de privacy baseline, wat er nog moet gebeuren voor een volgend niveau.

Bron: www.digitaleoverheid.nl

About the Author

Leave a Reply

*