Airbnb beëindigt verwerking BSN

Op aandringen van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft het Amerikaanse bedrijf Airbnb het verwerken (het verzamelen en verder gebruiken) van burgerservicenummers (BSN) gestaakt. Airbnb verwijdert inmiddels automatisch het BSN uit alle digitale kopieën van identiteitsbewijzen en heeft alle burgerservicenummers van eerder verzamelde identiteitsbewijzen vernietigd. De AP ontving 100 signalen van Nederlanders over het onrechtmatige gebruik van hun BSN door Airbnb en heeft samengewerkt met de Ierse privacytoezichthouder om de overtreding te laten beëindigen.

Digitale kopie

Airbnb is een bemiddelingsplatform voor het tijdelijk huren en verhuren van woningen. Om een woning te kunnen huren via Airbnb moeten mensen via de website een digitale kopie van hun paspoort of identiteitsbewijs aan het bedrijf uploaden. Deze identiteitsbewijzen bevatten het BSN. Onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) mogen organisaties buiten de overheid alleen het BSN verwerken als zij hiervoor een wettelijke basis hebben. Dat is bij Airbnb niet het geval.

Tot persoon herleidbaar

Het BSN is een uniek en tot de persoon herleidbaar nummer. Onzorgvuldig gebruik van het BSN brengt privacyrisico’s met zich mee zoals misbruik van persoonsgegevens en identiteitsfraude.

AVG – nieuwe Europese privacywetgeving

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU. Naar verwachting zal het verwerken van het BSN ook onder de AVG aan dezelfde strenge regels zijn gebonden.

About the Author

Leave a Reply

*