VNO-NCW: Werkgevers in verantwoordelijkheden beperkt door Autoriteit Persoonsgegevens

Werkgevers zijn de afgelopen jaren meer en meer in de knel gekomen door beperkingen die zij door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) op basis van privacywetgeving krijgen opgelegd. Hierdoor kunnen werkgevers hun verantwoordelijkheden rond re-integratie, 100.000 banenplan en...

Succesvolle presentatie op BTN ledenbijeenkomst

De ledenbijeenkomst van de Branchevererniging Thuiszorg Nederland (BTN) op 7 februari was zeer goed bezocht. Peter van der Zwan, consultant bij Caresecure hield een uitgebreide presentatie over de huidige ontwikkelingen met betrekking tot de AVG. De AVG die op 25 mei aanstaande...

Bijeenkomst over informatiebeveiliging en privacy in de zorg

Op 21 maart hadden wij een zeer interessante bijeenkomst over informatiebeveiliging en privacy in de zorg !! Ruim 60 organisaties waren hierbij aanwezig, waarvan een groot deel ons BBMCare model reeds tot volle tevredenheid gebruikt. Klik op deze link  downloads voor informatie...